België – Nederland PISA vergelijking

De vergelijking van België met Nederland levert interessante verschillen op, maar net zo goed opmerkelijke overeenkomsten.

Belangrijk verschil is de onrust die leerlingen op hun 15e voelen over het schoolwerk. In België komt dat fors hoger uit dan in Nederland. (Schoolwork-related anxiety). Waarom dit is, is zo niet te zeggen.

Opmerkelijke overeenkomsten zijn de knikken in de grafiek voor top performers in het vak wiskunde (mathematics) en bij low performers in het vak lezen (reading). Beide landen hebben dezelfde knik rond 2005, waarbij het zo niet duidelijk is wat daar gebeurd is om dit te verklaren.

Twee mooie onderzoeksvragen voor ons bezoek in Antwerpen.

Bijlage: België-Nederland PISA vergelijking

Anders is Mooi – vragen voor Antwerpen

We zijn nog niet onderweg, dat is pas op woensdag 6/2, maar wel bezig met voorbereiden. Onder andere met vragen die een goed gesprek zullen opwekken.

Uit voorwerk komt een thema naar boven borrelen: geweldloosheid (Haim Omer), wij-zij-denken (Karin Heremans), polarisatie (Bram Brandsma) en leren omgaan met alles dat anders is dan dat jij het graag zou hebben (Lucas de Man).

Het wordt een soort verhaspeling van “Mooi is Anders!”, naar “Anders is Mooi.”

Daar komen alvast wat vragen door naar boven die we zo links en rechts tijdens ons bezoek kunnen stellen.

Vraag 1: Overgang van BO naar SO
Overgang van Basisonderwijs naar ASO, KSO, TSO en BSO: hoe wordt dit ondersteund door de leerkracht en hoe kan een student dit na de keuze nog veranderen?

Vraag 2: Over de-polarisatie
Naar aanleiding van het interview van Karin Heremans en het boek van Bart Brandsma (Polarisatie): is er opvoeding en daarmee onderwijs nodig om de-polarisatie te leren inzetten. Dat we de generatie van de mening van het midden versterken als ze jong zijn zodat ze dat beter kunnen inzetten als ze volwassen zijn. Plus, zelf als school en als leerkracht voorbeeldgedrag vertonen en minder zoeken naar wij en zij, dader en slachtoffer, slecht en goed (want daar zitten per definitie vooroordelen in).
Hoe ziet u dat?

Vraag 3: Over burgerschap
Is burgerschapsles gericht op Belg (of Nederlander) worden of stijgt het daarbovenuit en wordt je er eerder een soort vergevingsgezinde wereldburger van.
Hoe ziet u dat?

Vraag 4: Over veranderen en weerstand daartegen
In dingen ‘beter’ maken zit een (voor)oordeel in: dat wat je bedenkt is beter dan wat er nu is. De Belg Lucas de Man spreekt daarom liever van dat dingen anders mogen worden. En dat je dan vanzelf wel kunt ontdekken of dat beter is (dan laat je het zo) of niet (en dan verander je dus weer). De weerstand tegen veranderen polariseert snel elke discussie over dat veranderen.
Hoe ziet u dat?

Studytrip België 2019

We zijn ons aan het voorbereiden op de studytrip naar Antwerpen, België. We zijn daar ruim twee dagen voor het ontmoeten, bespreken en onderzoeken van elkaar’s educatieve systemen. Om uit te zoeken wat we anders doen en waarom. Wat er beter werkt en of dat dan gebruikt kan worden in Nederland.

Maar vooral zijn we daar om ons onder te dompelen in een andere cultuur, een ander educatief systeem, in anders denken en andere mensen. Alles met de intentie om ons denken over talentontwikkeling, diversiteit en onderwijs los te maken. Zodat we dan zeker zijn dat we extra inzichten krijgen op alles, omdat we ernaar gekeken hebben vanuit een Belgisch perspectief.

Laten we zien wat deze trip ons kan brengen.

Versterk de docent met MATE

Vaunt | www.talentontwikkelingendiversiteit.nl

Ik schreef er nog niet eerder over, maar ik ben bezig met een afstudeeronderwerp waarbij een massale hoeveelheid ICT wordt ingezet tijdens de les, om de docent te ondersteunen in het lesgeven. De faciliteit heet MATE: Massively Assisted Teacher Environment. Waarbij dan vooral gemikt wordt op talentontwikkeling per student, terwijl die in een groep studenten zit, vol diversiteit omdat elke student anders is. “Versterk de docent met MATE” verder lezen

Op studiereis

Deze week vooral in het buitenland: Portugal. Uitzoeken hoe het onderwijs daar werkt, eruit ziet en in elkaar is gezet.

Dit is interessant, want de Portugezen doen het goed: ze stijgen op de PISA lijst, terwijl we in Nederland aan het zakken zijn. We lopen nog wel op ze voor, maar niet op alles en we dalen vanzelf naar minder en minder. “Op studiereis” verder lezen

Alles op de kaart

Onderzoekstermenlandkaart | www.talentontwikkelingendiversiteit.nl

Op de kaart staan ruim de helft van alle termen rondom praktijkonderzoek doen, die we ons als studenten eigen moeten maken. We kregen het overzicht van de termen in de eerste dagen van de studie. Je mocht zelf weten hoe je deze termen je eigen ging maken en in mijn voorbereiding van een tentamen  bekeek ik de lijst weer eens. Met de vraag: welke ken ik nu al?

Inspiratie

Ik denk dat de lijst met termen niet bij een vak hoort, maar bij een docent die ook onderzoeker aan het worden is. Het is de woordenschat die als lingo bij het onderzoeken hoort. Zonder deze taal te begrijpen kun je geen “Alles op de kaart” verder lezen

Omgaan met een CDS (Complex Dynamisch Systeem)

Water drip | www.TalentontwikkelingenDiversiteit.nl

Al eerder werd er hier geschreven over het Complex Dynamisch Systeem (hier). Het is een dingetje om aandacht aan te geven. Want er zijn er veel van en ze zijn niet te snappen.

Vlak voor de kerst van 2017 was er een kleine enquête over de volgende stelling: “Alles is een complex dynamisch systeem. Die zijn niet te snappen. Daar moet nodig wat aan gedaan worden!”.  Van de ongeveer 20 aanwezige masterstudenten koos ruim 80% zonder aarzelen voor het oneens zijn met de stelling. Een enkeling omdat de stelling begon met “alles” en dan kan het al niet waar zijn. Uit principe.

Dat klopt, de stelling had er drie woorden bij moeten hebben: “Alles in het onderwijs is een complex dynamisch systeem…”. Dan is het ineens weer makkelijk om de stelling aannemelijk te maken, “Omgaan met een CDS (Complex Dynamisch Systeem)” verder lezen

Jij bent een Complex Dynamisch Systeem

Moe, lusteloos of in verzet... | www.TalentontwikkelingenDiversiteit.nl

Iedereen is een complex dynamisch systeem (CDS), wat betekent dat het lastig is te voorspellen wat iemand gaat doen of denkt. Ook is het lastig te voorspellen hoe je iemand kunt beïnvloeden, iets dat een leerkracht nogal eens graag wil doen bij een leerling.

Zodra je twee mensen, bijvoorbeeld een leerling en leerkracht, tegelijk observeert, is de relatie tussen deze twee complexe mensen zelf ook weer een complex dynamisch systeem. Net als de rest van de klas en het gezin thuis overigens.

Het wordt snel complex.

Daar is beslist wat aan te doen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. “Jij bent een Complex Dynamisch Systeem” verder lezen