Lerarenopleiding Karel de Grote (KdG) Hogeschool

Vrijdagmiddag bezoeken we de nieuwe campus van de KdG. Na een uitgebreide rondleiding door het gebouw, dat nauwelijks liften heeft zodat een ieder goed geoefend wordt in het veel gezondere traplopen, krijgen we een toelichting op de nieuwe opbouw van de opleiding tot leraar.

Wim Cuypers, de architect van de vernieuwe opleiding, legt uit hoe je tot zo’n vernieuwing komt: je neemt tijd, je neemt de hele docentpopulatie en je beschrijft de nieuwe opleiding in hoofdlijnen. Niet in detail, dat komt later.  Pas als er overeenkomst is over de hoofdlijnen, ga je verder. Want draagvlak voor de kern is nodig voordat je gaat het uitwerken.

Na het akkoord op de hoofdlijnen werken kleine team details uit. Eerst de jaren, dan daarbinnen de blokken en de onderdelen.

Soms een uitwerking uitgebreid terug in een discussie, als men ontdekt hoe de hoofdlijn in de praktijk vorm krijgt. Dat kan tot grote onenigheid leiden, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk is er maar één docent geweest die heeft vastgesteld, nadat de detailuitwerkingen er waren, dat dit niet een school is waar hij mee uit de voeten kan.

De rest van de ruim 50 medewerkers is nu druk bezig voor de tweede keer het 1e jaar te geven en voor het eerst het tweede jaar.

Alles bij elkaar: een inspirerende lerarenopleiding met als intentie elke student zo op te leiden dat deze na het behalen van het diploma direct voluit voor de klas kan staan, zelf lessen kan maken en om kan gaan met alle diversiteit en belangen van betrokkenen op een school.

Lessen gevolgd in de Middenschool en Bovenbouw

Op de Pius X zijn de eerste twee jaar, de 1e graad, ingericht als een Middenschool. In Nederland is dat nooit veel geworden, maar hier lukte het wel.

De leerlingen stellen het kiezen voor het vervolg van hun voortgezet onderwijs hiermee twee jaar extra uit: pas op 14 jaar wordt er gekozen.

Zowel gekeken naar de school, de lokalen, de sporthal, de festers (eetzalen) en bibliotheek waarin leerlingen worden begeleid in extra opdrachten of met opdrachten waar ze het zwaar mee hebben.

Een prachtige les van Tim Reyniers over het zenuwstelsel meegemaakt, dat zeer tastbaar werd gemaakt met klei, draadjes, stukken snoer en een paar play mobil poppetjes. Er werden dendrieten, axionen, zenuwcellen, synapsen en nog meer mee toegelicht. Twintig leerlingen staan om de leraartafel op minder dan een meter afstand. Het is geen les maar een performance van een zeer gedreven docent met enorm gevoel voor interactie en het opwekken van een veilig leerklimaat.

En nu op naar meer, de lezing van Haim Omer.

Op bezoek bij Pius X

Vandaag op bezoek bij de Pius X Middenschool. Voortgezet onderwijs in de eerste en twee graad (jaren 1 tot en met 4). Kijk op de website voor een rondkijkje.

Onze gastheer Ludo de Caluwé is er 20 jaar directeur van geweest en weet er alles van. Ook al is hij er al een aantal jaren weg, hij kent nog vrijwel iedereen en zij hem.

We spreken van allerlei mensen, bezoeken lessen en ontmoeten enkele experts.

Hek bij de ingang.

Antwerpen (handwerpen) ontdekken

We zijn met Ludo de Caluwé bezig geweest Antwerpen te ontdekken. Hij komt hier al heel lang voor zijn werk en lijkt alles te kennen.

Door het gangetje waar vlaaien gemaakt werden vroeger, langs het fontein met de reus die je hand afhakt en in de Schelde werpt als je de tol niet betaald.

Uiteindelijk bij “De Vagant” voor een bolleke bier.

Ingepraat over CNO en CVA

Als je in Vlaanderen directeur wordt van een school, zul je direct na benoeming naar de directie-opleiding kunnen. Is onderdeel van de Universiteit van Antwerpen. Duurt drie jaar (11 dagen per jaar met daarnaast nog 3 dagen werkgroepen). Met daarna een permanente scholing zolang als je dat als directeur wilt, in een kleine groep waarmee je de eerste scholing samen deed.

Met inhoud over een school besturen, wetgeving, financien en zo meer. Maar juist ook over veranderen en innoveren. Niet zozeer de verandering, want die is vaak iets met actualiteit, het gaat met name over hoe je veranderingen inzet, draagvlak verkrijgt en die begeleid wordt naar een succesvol resultaat.

De opleiding is vrijwillig. Er zijn zo’n 500 directeur-studenten in de scholing en ruim 300 in het permanente vervolg ervan.

Voor docenten op scholen is er een breed en diep aanbod aan cursussen. We kijken naar de folders daarover en er stonden er meer dan 100. Imposante hoeveelheid onderwerpen om leerkrachten bij te scholen.

Aangekomen in hotel De Keyser

Wat te vroeg om al in te checken, maar we kunnen alle bagage in bewaring geven en op pad.

Even uitzoeken wat voor vanmiddag mee moet en wat niet. Dan op zoek naar een lunch.

In de lobby staat een kunstige motorfiets…

Anders is Mooi – vragen voor Antwerpen

We zijn nog niet onderweg, dat is pas op woensdag 6/2, maar wel bezig met voorbereiden. Onder andere met vragen die een goed gesprek zullen opwekken.

Uit voorwerk komt een thema naar boven borrelen: geweldloosheid (Haim Omer), wij-zij-denken (Karin Heremans), polarisatie (Bram Brandsma) en leren omgaan met alles dat anders is dan dat jij het graag zou hebben (Lucas de Man).

Het wordt een soort verhaspeling van “Mooi is Anders!”, naar “Anders is Mooi.”

Daar komen alvast wat vragen door naar boven die we zo links en rechts tijdens ons bezoek kunnen stellen.

Vraag 1: Overgang van BO naar SO
Overgang van Basisonderwijs naar ASO, KSO, TSO en BSO: hoe wordt dit ondersteund door de leerkracht en hoe kan een student dit na de keuze nog veranderen?

Vraag 2: Over de-polarisatie
Naar aanleiding van het interview van Karin Heremans en het boek van Bart Brandsma (Polarisatie): is er opvoeding en daarmee onderwijs nodig om de-polarisatie te leren inzetten. Dat we de generatie van de mening van het midden versterken als ze jong zijn zodat ze dat beter kunnen inzetten als ze volwassen zijn. Plus, zelf als school en als leerkracht voorbeeldgedrag vertonen en minder zoeken naar wij en zij, dader en slachtoffer, slecht en goed (want daar zitten per definitie vooroordelen in).
Hoe ziet u dat?

Vraag 3: Over burgerschap
Is burgerschapsles gericht op Belg (of Nederlander) worden of stijgt het daarbovenuit en wordt je er eerder een soort vergevingsgezinde wereldburger van.
Hoe ziet u dat?

Vraag 4: Over veranderen en weerstand daartegen
In dingen ‘beter’ maken zit een (voor)oordeel in: dat wat je bedenkt is beter dan wat er nu is. De Belg Lucas de Man spreekt daarom liever van dat dingen anders mogen worden. En dat je dan vanzelf wel kunt ontdekken of dat beter is (dan laat je het zo) of niet (en dan verander je dus weer). De weerstand tegen veranderen polariseert snel elke discussie over dat veranderen.
Hoe ziet u dat?

Studytrip België 2019

We zijn ons aan het voorbereiden op de studytrip naar Antwerpen, België. We zijn daar ruim twee dagen voor het ontmoeten, bespreken en onderzoeken van elkaar’s educatieve systemen. Om uit te zoeken wat we anders doen en waarom. Wat er beter werkt en of dat dan gebruikt kan worden in Nederland.

Maar vooral zijn we daar om ons onder te dompelen in een andere cultuur, een ander educatief systeem, in anders denken en andere mensen. Alles met de intentie om ons denken over talentontwikkeling, diversiteit en onderwijs los te maken. Zodat we dan zeker zijn dat we extra inzichten krijgen op alles, omdat we ernaar gekeken hebben vanuit een Belgisch perspectief.

Laten we zien wat deze trip ons kan brengen.

Versterk de docent met MATE

Vaunt | www.talentontwikkelingendiversiteit.nl

Ik schreef er nog niet eerder over, maar ik ben bezig met een afstudeeronderwerp waarbij een massale hoeveelheid ICT wordt ingezet tijdens de les, om de docent te ondersteunen in het lesgeven. De faciliteit heet MATE: Massively Assisted Teacher Environment. Waarbij dan vooral gemikt wordt op talentontwikkeling per student, terwijl die in een groep studenten zit, vol diversiteit omdat elke student anders is. “Versterk de docent met MATE” verder lezen