Over

Deze blog komt voort uit het volgen van de Master Talentontwikkeling en Diversiteit op de Hanzehogeschool.

Mark C Hoogenboom | www.TalentontwikkelingenDiversiteit.nlEr is enorm veel te vertellen over het mikken op het ontwikkelen van de talenten van studenten, leerlingen, kinderen en andere mensen. Hoe je dat doet, hoe je ziet dat er zich een gelegenheid voordoet om iets te ontwikkelen.

Daarnaast is er veel te vertellen over hoe je per mens, leerling of student kunt diversifiëren, om een interventie te bedenken die het maximale haalt uit een talentmoment dat je bij iemand zag.

In elk geval is het leuk om de eigen talentmomenten te onderzoeken en met 100% diversificatie een vervolg te bedenken om dat talent te benutten. Zoals deze blog.

Mark C Hoogenboom (380894)
email: Mark[at]TalentontwikkelingenDiversiteit.NL