Elders talenten verder ontwikkelen

Hai allemaal,

In juni behaalde ik de afstudeereisen van master Talentontwikkeling en Diversiteit, op 11 oktober krijg ik mijn diploma en ben ik MEd (Master of Education).

Deze blog was voor mij een belangrijk onderdeel van mijn studie: vertellen waar het over gaat, uitleggen wat ik heb geleerd en verhalen vertellen over leerzame internationale studietrips.

De studie is nu klaar en ik heb besloten deze blog daarmee ook. Ik ga elders werken aan hoe en waarmee talenten te ontwikkelen. Zeker die van mij zelf maar juist ook die van anderen. Want lesgeven, stevig doceren en leerzame workshops faciliteren blijf ik beslist doen.

Daaraan toegevoegd wordt nu het alsmaar zoeken naar de data die te vinden is in al die leertrajecten. Die data zweeft vaak vlak boven de hoofden van de deelnemers, je hoeft die alleen maar slim op te pikken om dan een analyse te kunnen doen. En natuurlijk daarna – op basis van de analyse – het leertraject verbeteren…

Prachtig zo’n masteropleiding, ik kan die iedereen aanraden.

Iedereen bedankt voor het lezen van deze blog en tot een volgend initiatief.

Inspirerende schoolleiders

Na 3 dagen op sleeptouw te zijn genomen door Ludo de Caluwé, zit onze studietrip naar Antwerpen er op. Een trip leerzame trip, die de vele geledingen van het onderwijs in België heeft laten zien. 

Tijdens het bezoek aan het Koninklijk Atheneum, Pius X, en de Steinerschool, viel op dat deze scholen bloeien. Geïnspireerde leerkrachten die de visie van hun school uitdragen, en leerlingen die plezier hebben op school. Daarnaast bevlogen leidinggevenden die hart hebben voor hun school, en bovenal de leerlingen.

Een multiculturele stad als Antwerpen heeft scholen als deze nodig. Scholen waar een diversiteit aan leerlingen zich thuis kan voelen. De trots, visie en bekwaamheid van de mensen op deze scholen was zeer inspirerend. 

Nu eerst tijd om dit alles even te laten bezinken.

Lerarenopleiding Karel de Grote (KdG) Hogeschool

Vrijdagmiddag bezoeken we de nieuwe campus van de KdG. Na een uitgebreide rondleiding door het gebouw, dat nauwelijks liften heeft zodat een ieder goed geoefend wordt in het veel gezondere traplopen, krijgen we een toelichting op de nieuwe opbouw van de opleiding tot leraar.

Wim Cuypers, de architect van de vernieuwe opleiding, legt uit hoe je tot zo’n vernieuwing komt: je neemt tijd, je neemt de hele docentpopulatie en je beschrijft de nieuwe opleiding in hoofdlijnen. Niet in detail, dat komt later.  Pas als er overeenkomst is over de hoofdlijnen, ga je verder. Want draagvlak voor de kern is nodig voordat je gaat het uitwerken.

Na het akkoord op de hoofdlijnen werken kleine team details uit. Eerst de jaren, dan daarbinnen de blokken en de onderdelen.

Soms een uitwerking uitgebreid terug in een discussie, als men ontdekt hoe de hoofdlijn in de praktijk vorm krijgt. Dat kan tot grote onenigheid leiden, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk is er maar één docent geweest die heeft vastgesteld, nadat de detailuitwerkingen er waren, dat dit niet een school is waar hij mee uit de voeten kan.

De rest van de ruim 50 medewerkers is nu druk bezig voor de tweede keer het 1e jaar te geven en voor het eerst het tweede jaar.

Alles bij elkaar: een inspirerende lerarenopleiding met als intentie elke student zo op te leiden dat deze na het behalen van het diploma direct voluit voor de klas kan staan, zelf lessen kan maken en om kan gaan met alle diversiteit en belangen van betrokkenen op een school.

De Nieuwe Autoriteit lezing van Haim Omer

Onze gastheer Ludo de Caluwé had ons ingeschreven voor een lezing van Haim Omer, die hij gaf aan de Universiteit van Antwerpen.

Er waren geen slides, er waren geen boeken. Alleen Haim Omer die ruim een uur vertelde over de krachten en de machten in het verleden om kinderen op te voeden en hoe dat veranderd en verdwenen is. Plus, hoe je met een nieuwe autoriteit dit gemis kunt opvullen: de nieuwe autoriteit van ouders, leerkrachten en schoolhoofden.

Historie

Het is lastiger tegenwoordig om ouder of leerkracht te zijn.  Vroeger was alles duidelijker afgebakend. Tegenwoordig meer vormend.  De sociale functie van de familie verliest zijn waarde ten opzichte van vroeger. 

Het werken vanuit charisma, inspiratie en authoriteit staat nu op een lager pitje, maar werkt dit werkelijk? En waarvoor is het dan eigenlijk vervangen, want kinderen zonder grenzen opvoeden lijkt een heilloze weg.

Er zijn meer verleidingen die ertoe leiden dat kinderen verdwijnen van de ouderlijke radar, de smartphone is er wel een van de sterkste van. De aandacht die dat toestel trekt, daar kun je als opvoeder niet tegenop.

Anker

Verankeren in je rol, leerkrachtrol of ouderrol, dat is belangrijk. Stabiel zijn met vaste grond onder de voeten. Dat levert je dan een nieuwe autoriteit op, die niet lijkt om die van vroeger.

 
Oude autoriteit

 1. Afstand in relatie
 2. Totale controle (dominante gehoorzaamheid)
 3. Hiërarchie
 4. Straffen (en wel direct)

Veranderde situatie

 1. Dichtbij in relatie
 2. Autonomie
 3. Transparantie
 4. Laten gebeuren

Nieuwe autoriteit

 1. Aanwezigheid in relatie (positie kiezen)
 2. Zelfcontrole en verantwoordelijkheid (uitstel van aandacht)
 3. Co-creatie, samen verantwoordelijk, wij-denken
 4. Repareren

Als nieuwe autoriteit zet je het welbevinden van de leerkracht/ouder op gelijke hoogte met het kind. 
Een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen is zelfcontrole: uitstel van reactie, volharden, fouten maken accepteren (kwetsbaar durven opstellen).

Lessen gevolgd in de Middenschool en Bovenbouw

Op de Pius X zijn de eerste twee jaar, de 1e graad, ingericht als een Middenschool. In Nederland is dat nooit veel geworden, maar hier lukte het wel.

De leerlingen stellen het kiezen voor het vervolg van hun voortgezet onderwijs hiermee twee jaar extra uit: pas op 14 jaar wordt er gekozen.

Zowel gekeken naar de school, de lokalen, de sporthal, de festers (eetzalen) en bibliotheek waarin leerlingen worden begeleid in extra opdrachten of met opdrachten waar ze het zwaar mee hebben.

Een prachtige les van Tim Reyniers over het zenuwstelsel meegemaakt, dat zeer tastbaar werd gemaakt met klei, draadjes, stukken snoer en een paar play mobil poppetjes. Er werden dendrieten, axionen, zenuwcellen, synapsen en nog meer mee toegelicht. Twintig leerlingen staan om de leraartafel op minder dan een meter afstand. Het is geen les maar een performance van een zeer gedreven docent met enorm gevoel voor interactie en het opwekken van een veilig leerklimaat.

En nu op naar meer, de lezing van Haim Omer.

Bezoek Lohrangrin-Steinerschool

Een deel van ons gaat op bezoek bij de Steinerschool in Wilrijk. Het is een school voor basisonderwijs, wat in België ook de allerkleinsten betreft.

Er wordt prachtig les gegeven in allerlei vakken en het kennis maken, het snuffelen aan de school, haar lokalen, de leerkrachten en de leerlingen houdt bijna niet op.

De ervaring past goed bij de eigen Jenaplanschool uit Nederland, veel is herkenbaar.

Op bezoek bij Pius X

Vandaag op bezoek bij de Pius X Middenschool. Voortgezet onderwijs in de eerste en twee graad (jaren 1 tot en met 4). Kijk op de website voor een rondkijkje.

Onze gastheer Ludo de Caluwé is er 20 jaar directeur van geweest en weet er alles van. Ook al is hij er al een aantal jaren weg, hij kent nog vrijwel iedereen en zij hem.

We spreken van allerlei mensen, bezoeken lessen en ontmoeten enkele experts.

Hek bij de ingang.

Antwerpen (handwerpen) ontdekken

We zijn met Ludo de Caluwé bezig geweest Antwerpen te ontdekken. Hij komt hier al heel lang voor zijn werk en lijkt alles te kennen.

Door het gangetje waar vlaaien gemaakt werden vroeger, langs het fontein met de reus die je hand afhakt en in de Schelde werpt als je de tol niet betaald.

Uiteindelijk bij “De Vagant” voor een bolleke bier.

Ingepraat over CNO en CVA

Als je in Vlaanderen directeur wordt van een school, zul je direct na benoeming naar de directie-opleiding kunnen. Is onderdeel van de Universiteit van Antwerpen. Duurt drie jaar (11 dagen per jaar met daarnaast nog 3 dagen werkgroepen). Met daarna een permanente scholing zolang als je dat als directeur wilt, in een kleine groep waarmee je de eerste scholing samen deed.

Met inhoud over een school besturen, wetgeving, financien en zo meer. Maar juist ook over veranderen en innoveren. Niet zozeer de verandering, want die is vaak iets met actualiteit, het gaat met name over hoe je veranderingen inzet, draagvlak verkrijgt en die begeleid wordt naar een succesvol resultaat.

De opleiding is vrijwillig. Er zijn zo’n 500 directeur-studenten in de scholing en ruim 300 in het permanente vervolg ervan.

Voor docenten op scholen is er een breed en diep aanbod aan cursussen. We kijken naar de folders daarover en er stonden er meer dan 100. Imposante hoeveelheid onderwerpen om leerkrachten bij te scholen.

Aangekomen in hotel De Keyser

Wat te vroeg om al in te checken, maar we kunnen alle bagage in bewaring geven en op pad.

Even uitzoeken wat voor vanmiddag mee moet en wat niet. Dan op zoek naar een lunch.

In de lobby staat een kunstige motorfiets…